De gemeente heeft een verordening waarin staat hoe inspraak in Velsen geregeld is: 'De inspraak en samenspraakverordening van juni 2010'. Hierin staat dat belanghebbenden via inspraak hun mening kunnen geven over een plan dat gereed is voor bestuurlijke besluitvorming. Vormen van inspraak zijn; inspraakrecht bij raadsvergaderingen, het reageren via brieven of tijdens informatiebijeenkomsten.

Als de wet tot inspraak verplicht, wordt dit gedaan zonder dat de afweging wordt gemaakt of het onderwerp in een vroegtijdig stadium breder via samenspraak kan worden aangepakt.

Overzicht inspraakprocedures

Hieronder vindt u alle actuele en afgesloten inspraakprocedures. Lopende inspraakprocedures betreffende de bestemmingsplannen van de gemeente Velsen kunt u vinden onder Actueel > Bestemmingsplannen.

Actuele inspraakprocedures

  •  

Afgesloten inspraakprocedures:

Mist u een inspraakonderwerp? Kijk dan eens op ons webarchief.