De gemeente heeft een verordening waarin staat hoe inspraak en samenspraak in Velsen is geregeld: De inspraak- en samenspraakverordening gemeente Velsen 2010. Hierin staat hoe iedereen of een beperkte doelgroep via inspraak of samenspraak een mening kan geven over een plan dat gereed is voordat de gemeenteraad of het college een besluit neemt.

Vormen van inspraak zijn inspraakrecht bij sessies (vergaderingen van de gemeenteraad), een reactie via brieven of meepraten tijdens informatiebijeenkomsten.

In sommige gevallen is inspraak wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen. Steeds vaker betrekt de gemeenteraad, het college of de burgemeester inwoners of andere belanghebbenden bij de voorbereiding van verschillende plannen. Dit is samenspraak. Lees meer over de nieuwe werkwijze van de gemeente in Samenspel tussen gemeente en gemeenschap.

Overzicht inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures van bestemmingsplannen van de gemeente vindt u ook op ruimtelijkeplannen.nl en bij bestemmingsplannen.

Actuele inspraakprocedures

Afgesloten inspraakprocedures

Mist u een inspraakonderwerp? Kijk dan eens op ons webarchief.