U hebt een goed idee voor uw buurt of wijk. Om een keer iets op te knappen, gezelliger of veiliger te maken, samen met anderen. Alleen - u hebt geen geld. Dan heeft Velsen goed nieuws: de gemeente kan u helpen.

Gegevens aanvrager
Aanpak
Beschrijf hier hoe u uw idee verder wilt uitwerken.
Kosten en afhandeling

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiele ondersteuning:

  • Het idee verbetert de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving en/of versterkt de sociale samenhang binnen een wijk.
  • De uitvoering wordt vooral gedaan door en voor inwoners.
  • Er is voldoende draagvlak in de buurt.
  • Eventueel beheer en onderhoud regelen de inwoners zelf. 
  • Het bewonersinitiatief heeft een eenmalig karakter.
  • Drank, etenswaren en inhuur van derden zijn uitgesloten van budgettoekenning.
  • Het initiatief mag geen privébelang of politieke belangen dienen en in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.

Let op!

Denkt u bij de uitvoering aan de eventuele benodigde vergunningen?