Om burgerparticipatie in Velsen vorm en inhoud te geven is beleid vastgesteld als kapstok voor zowel bestuurders, ambtenaren als inwoners van Velsen.

In het collegeprogramma Samen-werken aan Velsen staat dat zowel college van B&W als de gemeenteraad op zoek gaan naar meer en effectievere methoden voor het betrekken en raadplegen van burgers bij plannen en ontwikkelingen. Het moet dan wel gaan over onderwerpen waarover het gemeentebestuur gaat! Lang niet elk onderwerp is immers geschikt om samen met de inwoners van Velsen op te pakken.

Het beleid voor burgerparticipatie is beschreven in de nota: 'We houden contact!' (zie hieronder).

PDFParticipatieverordening Velsen 2010.pdf

PDFResultaten enquête burgerparticipatie.pdf

PDFEvaluatie burgerparticipatie.pdf