Beleidskader voor burgerparticipatie

Om burgerparticipatie in Velsen vorm en inhoud te geven is beleid vastgesteld als kapstok voor zowel bestuurders, ambtenaren als inwoners van Velsen.

Lees meer over het beleidskader burgerparticipatie

Bestemmingsplannen

Alle informatie over bestemmingsplanprocedures, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.

Lees meer over bestemmingsplannen

Bewoners- en wijkinitiatief

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken.

Lees meer over Bewoners- en wijkinitieven

Burgerinitiatief

Heeft u plannen of ideeën waarvan u vindt dat de gemeente Velsen er wat mee zou moeten? Via het zogenaamd burgerinitiatief kunt u dit soort onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Lees meer over het burgerinitiatief

Burgerpanel

Het burgerpanel van Velsen beantwoordt 4 tot 6 keer per jaar een reeks vragen over beleidsontwikkeling en projecten van gemeente Velsen.

Lees meer over het burgerpanel

Inspraakonderwerpen

Participatieraad Velsen

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners.

Lees meer over de Participatieraad Velsen

Referendum

Velsen kent de mogelijkheid voor burgers om een referendum te houden. De voorwaarden en de te volgen procedurele stappen zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

Lees meer over het referendum

Samenspraak

Bij samenspraak wisselen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wijkplatforms en/of deskundigen en de gemeente ideeën uit.

Lees meer over samenspraak

Wijkplatforms

De gemeente Velsen wil die kennis en ervaring die wijkplatforms hebben benutten en beschouwt deze als één van de deelnemers bij beleidsontwikkelingen.

Lees meer over de wijkplatforms

Woonvisie 2040

Op donderdagavond 28 februari organiseert Gemeente Velsen een informatiemarkt over woonvisie 2040.

Lees meer