Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Alle informatie over bestemmingsplannen, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.

Lees meer over bestemmingsplannen

Bewoners- en wijkinitiatief

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken.

Lees meer over Bewoners- en wijkinitiatieven

Burgerpanel

Het burgerpanel van Velsen beantwoordt 4 tot 6 keer per jaar een reeks vragen over beleidsontwikkeling en projecten van gemeente Velsen.

Lees meer over het burgerpanel

Inspraakonderwerpen

Participatieraad Velsen

De IJmondgemeenten willen inwoners betrekken bij beleidsvorming en gebruik maken van kennis en ervaring van inwoners.

Lees meer over de Participatieraad Velsen

Referendum

Velsen kent de mogelijkheid voor inwoners om een referendum te houden. De voorwaarden en de te volgen procedurele stappen zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

Lees meer over het referendum

Platform Samenspelvelsen

Platform Samenspelvelsen

De plek waar we samenwerken om Velsen nog mooier te maken.

Lees meer over het platform Samenspel Velsen

Samenspel

decoratief

Bij samenspraak wisselen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wijkplatforms en/of deskundigen en de gemeente ideeën uit.

Lees meer overSamenspel tussen gemeente en gemeenschap

Wijkplatforms

De gemeente Velsen wil die kennis en ervaring die wijkplatforms hebben benutten en beschouwt deze als één van de deelnemers bij beleidsontwikkelingen.

Lees meer over de wijkplatforms

Contact met de raad

decoratief

Inspreken of een plan of idee indienen? Bezoek een fractievergadering of een vergadering van de  gemeenteraad.

Lees meer over contactmogelijkheden en de gemeenteraad.