Op veel locaties zijn al eerder huwelijken voltrokken. Mocht uw voorkeur uitgaan naar één van de locaties waar al eerder huwelijken zijn gesloten, dan kunt u in overleg met de eigenaar/beheerder van de door u gekozen locatie de overeenkomst ‘huwelijk op locatie’ invullen en ondertekenen.

Gaat uw voorkeur uit naar een locatie waar nog niet eerder een huwelijk is gesloten, dan is het van belang dat de eigenaar/beheerder van de door u gekozen locatie contact opneemt met Burgerzaken. Wij maken voordat u samen de overeenkomst huwelijk op locatie opmaakt, een afspraak met de eigenaar/beheerder om te kijken of de door u gekozen locatie aan alle voorwaarden voldoet.
In principe inspecteren wij éénmalig de locatie. Alleen wanneer de locatieomstandigheden tussentijds wijzigen vindt er mogelijk nogmaals een inspectie plaats. Na de inspectie kunt u samen met de beheerder/eigenaar van de locatie de overeenkomst ‘huwelijk op locatie’ invullen en ondertekenen.

Voor het aanmelden van uw huwelijk verwijzen wij u naar het digitale loket van Gemeente Velsen

Daar kunt u de formulieren vinden voor het aanmelden van uw huwelijk (huwelijk/geregistreerd partnerschap op locatie). Wij wijzen u erop dat voor het aanmelden van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap alle formulieren op de juiste manieren moeten worden ingevuld; voorzien zijn van handtekeningen en een kopie van de legitimatiebewijzen van u beiden en de getuigen.

Het aanmelden van uw huwelijk doet u minimaal 14 dagen en maximaal één jaar voor de dag van de huwelijksvoltrekking. U kunt hiervoor op alle werkdagen een afspraak maken met Burgerzaken van 09.00 uur tot 16.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Bij de melding van uw huwelijk/partnerschapsregistratie vragen wij u om het volgende:

  • De formulieren ‘aanmelden huwelijk/partnerschapsregistratie’
  • De overeenkomst huwelijk/partnerschapsregistratie op locatie.
  • Uw voorkeur voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. (Als uw voorkeur uitgaat naar een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente dan Velsen ook het ‘verzoek voor een buiten gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komende uit een andere gemeente dan Velsen’ met de benodigde documenten.)
  • De leges te voldoen.

Formulieren en informatie over de kosten

Voor het downloaden van de formulieren en meer informatie over de kosten van trouwen op locatie, verwijzen wij u naar het Digitaal Loket (hieronder).

Voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap