Aangifte

Als er iemand is overleden, wordt hiervan door de begrafenisondernemer of door uzelf aangifte gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de overlijdensakte op en geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag er niet worden begraven of gecremeerd.

Overlijdensakte

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, moet een akte worden opgemaakt. Dit wordt gedaan in de registers van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Aangifte van overlijden

Asverstrooiing

Verstrooien van as kan – met toestemming - plaatsvinden op een strooiveld bij een crematorium of begraafplaats. Onder voorwaarden is uitstrooiing op andere plekken mogelijk.

Uitvaart regelen

U bepaalt in overleg met de begrafenisondernemer de dag en tijd van begraven of cremeren. Die zorgt er vervolgens voor dat dit tijdstip bij de begraafplaats of het crematorium wordt gereserveerd.