Aangifte

Als er iemand is overleden, wordt hiervan door de begrafenisondernemer of door uzelf aangifte gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de overlijdensakte op en geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag er niet worden begraven of gecremeerd.

Overlijdensakte

Aangifte van overlijden

As verstrooien

As verstrooien

Als u besluit om de as van uw dierbare te verstrooien, dan moet u een keuze maken waar u de as wilt verstrooien. Dit kan op een begraafplaats of op een plek van uw eigen keuze.

Uitvaart regelen

Uitvaart

U bepaalt in overleg met de begrafenisondernemer de dag en tijd van begraven of cremeren. Die zorgt er vervolgens voor dat dit tijdstip bij de begraafplaats of het crematorium wordt gereserveerd.