U krijgt een kind, heeft net een kind gekregen of gaat een kind adopteren.

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren.

Adoptie aangifte

Een verzoek tot het adopteren van een kind kunt u indienen bij een rechtbank. Hiervoor moet u contact opnemen met een advocaat.

Erkenning kind

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, dan kan de vader/moeder het kind erkennen bij de burgerlijke stand.

Naamskeuze

Ouders kunnen bij de geboorte van het eerste kind in hun relatie een keuze te maken voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Deze keuze geldt automatisch ook voor eventuele volgende kinderen in dezelfde relatie.