U wilt scheiden. Wat moet u doen?

Om te scheiden moet u de nodige formaliteiten regelen. Een advocaat of mediator kan u helpen bij de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsverzoek moet altijd door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank doet uitspraak op het echtscheidingsverzoek.
De echtscheiding is pas definitief als de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Echtscheiding inschrijving

Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

Advies/ondersteuning (Sociaal Raadslieden & Formulierenbrigade)