U wilt scheiden. Wat moet u doen?

Om te scheiden moet u de nodige formaliteiten regelen. Een advocaat of mediator kan u helpen bij de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsverzoek moet altijd door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank doet uitspraak op het echtscheidingsverzoek.

De echtscheiding is pas definitief als de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Echtscheiding

Direct naar echtscheiding

Echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door de rechter. De uitspraak van de rechter wordt schriftelijk opgesteld.

Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

Advies/ondersteuning (Sociaal Raadslieden & Formulierenbrigade)