Er zijn 2 soorten gemeentelijke belasting:

  1. Belastingen: bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt.
  2. Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing, een kaartje voor het gemeentelijke zwembad of de kosten voor een paspoort. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan wat het de gemeente kost.

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Verordeningen 2020

WOZ-loket

Miniatuur huisje op rekenmachine

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees meer over WOZ loket

Bezwaar maken en in beroep gaan Belastingen

Kwijtschelding

Geen geld op zak hebben

Kunt u uw belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen door het kwijtscheldingsformulier in te vullen.

Dit kan op 2 manieren:

Verordeningen en regelingen

Betalingen

Hondenbelasting