WOZ-loket

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees verder over WOZ loket

Bezwaar maken en in beroep gaan tegen een besluit van de heffingsambtenaar (Belastingen)

Kwijtschelding

Als u niet in staat bent uw belastingaanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen door middel van een kwijtscheldingsformulier.

Gemeentelijke belastingen

Verordeningen en regelingen

Betalingen

Hondenbelasting

Houdt u één of meer honden, dan moet u aangifte doen voor de hondenbelasting. Vul het aangiftebiljet hondenbelasting in.