De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

U ontvangt één belastingaanslag voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Huishoudens in Velsen-Noord ontvangen 2 belastingaanvragen. Lees meer informatie over de gemeentelijke belastingen op BSGR.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing aan de BSGR.

Lees meer over afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Hondenneus onder de schutting door

Hebt u 1 of meer honden, dan doet u aangifte voor de hondenbelasting.

Lees meer over hondenbelasting

Onroerendezaakbelasting OZB

Onroerendezaakbelasting (OZB) regelt u met de BSGR.

Lees meer over Onroerendezaakbelasting (OZB)

WOZ-waarde

Miniatuur huisje op rekenmachine

De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) bepaalt de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond.
Lees meer over de WOZ-waarde

Rioolheffing

U betaalt aan de BSGR rioolheffing voor de aanleg en onderhoud van het riool.

Lees meer over rioolheffing

Parkeerbelasting

Als u geen of te weinig parkeergeld betaalt dan krijgt u een parkeerbon.

Lees meer over Parkeerbon naheffingsaanslag parkeerbelasting

Bezwaar en beroep belastingen

Belasting betalen

Kwijtschelding belastingen

Geen geld op zak hebben

Kunt u uw gemeentelijke belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Lees meer over kwijtschelding belastingen

Belastingverordeningen en BIZ

Overzicht leges en belastingverordeningen per onderwerp.

Lees meer over alle belastingverordeningen