De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op belastingjaar 2021 en later. Alle informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op de website van de BSGR. Hieronder vindt u extra informatie over de gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op belastingjaar 2020 en eerder.

Alle belastingverordeningen 2021

Overzicht per onderwerp 

Bezwaar maken en in beroep gaan Belastingen

Kwijtschelding lokale belastingen

Betalingen

WOZ-loket

Miniatuur huisje op rekenmachine

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees meer over WOZ loket