Inspraak afwijking bestemmingsplan huisvesting statushouders

De gemeente Velsen heeft voor de tijdelijke huisvesting van statushouders drie afzonder­lijke aanvragen om een omgevingsvergun­ning ontvangen.

Het gaat om de locaties aan de Venusstraat 2 in IJmuiden, de Dobbiuslaan 56 in Santpoort-Noord en de Platbodem 197 in Velserbroek. Deze aanvragen passen niet binnen de betreffende be­stemmingsplannen. Daarom moet er voor deze 3 locaties, naast een omgevingsvergunning, ook een tijdelijke afwijking van het bestemmings­plan worden verleend. Hierop is inspraak moge­lijk. De inspraakperiode is van 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017.

Tags

Gerelateerde downloads

Dobbiuslaan 56 Santpoort-Noord

Platbodem 197 Velserbroek

Venusstraat 2 IJmuiden