ProRail heeft plannen opgesteld om spoorweggeluid terug te dringen bij een aantal geluidsknelpunten op hoofdspoorwegen. Een deel van deze plannen speelt op spoorwegen in de gemeente Velsen. ProRail heeft de gemeente daarom gevraagd een reactie te geven op de voorgestelde plannen. Dit kan de gemeente doen via het indienen van een stedenbouwkundige visie.

ProRail wil bijvoorbeeld geluidschermen tot drie meter hoog plaatsen naast de spoorwegovergang bij de Middenduinerweg, bij de Wüstelaan en bij de Van Dalenlaan. Deze geluidschermen zijn goed zichtbaar en hebben daarom invloed op de leefomgeving van omwonenden. Voordat gemeente Velsen haar reactie op de plannen van ProRail indient, wil de gemeente daarom de omwonenden bij het proces betrekken. Hiervoor heeft op donderdag 9 november 2017 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden.

Concept visie

De concept stedenbouwkundige visie van de gemeente, die op de inloopbijeenkomst is gepresenteerd, is hier in te zien. U kunt op deze visie nog een reactie sturen tot en met maandag 13 november 2017. U kunt deze naar info@velsen.nl ter attentie van mevr. B. Schmitt sturen. 

PDFStedenbouwkundige visie geluidsaneringslocaties spoor (BS)

Eind 2020 moet ProRail de plannen indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie beslist vervolgens welke plannen worden uitgevoerd, in welke volgorde en wanneer.

trein