Informatiebijeenkomst bouw Zoutdam IJmuiden

05 maart 2024
Actueel nieuws

Op woensdag 13 maart 2024 organiseert Rijkswaterstaat samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort een informatiebijeenkomst over de bouw van Zoutdam IJmuiden. De zoutdam wordt gebouwd in het Binnenspuikanaal van het Sluizencomplex IJmuiden en dient voor het tegengaan van verdere verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen doel en aanleiding voor de aanleg van de zoutdam aan de orde. Ook wordt het principe van het selectief onttrekken van zoutwater door de zoutdam toegelicht. 

In de presentatie zal veel aandacht zijn voor de bouw van de enorme constructie en met name het plaatsen van de pijlers van de zoutdam. Deze grote hijsoperatie staat begin april op de planning en is een belangrijke mijlpaal in het project.

Aanmelden

De informatiebijeenkomst is op woensdag 13 maart 2024 in het 711 Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 

De inloop is vanaf 19.00 uur en de presentatie start om 19.30 uur. Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het aanmeldformulier op de facebookpagina Rijkswaterstaat Zoutdamexterne-link-icoon IJmuiden.

Meer informatie