Op 19 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met TenneT en Rijkswaterstaat een informatieavond over het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) en de effecten hiervan op het milieu voor het windpark op zee. Daarnaast wordt ook het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) besproken, hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.

Locatie, datum en tijd

Locatie: Strandhotel Het Hoge Duin,
Rijckert Aertszweg 50, Wijk aan Zee
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Datum: 19 juni 2018

In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden het windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het onderzoek naar de milieueffecten voor de kavel is afgerond. U kunt inspreken op het ontwerpkavelbesluit en de onderliggende stukken. Daarbij kunt u aangeven wat er volgens u aan veranderd zou moeten worden. Parallel aan het kavelbesluit worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) voorbereid. Het tracé voor de kabelverbinding tussen het windpark en het hoogspanningsstation in Beverwijk (het voorkeursalternatief ) is nu bekend.

De avond is opgezet als inloopavond. Dit betekent dat u kunt binnenlopen op ieder gewenst moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur. In de zaal zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en TenneT aanwezig. U bent van harte welkom om vragen te stellen en informatie in te winnen.

Inspraak op het ontwerpkavelbesluit

Tijdens de informatieavond is een notulist aanwezig die uw zienswijze op het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust (noord) kan opnemen. U kunt uw zienswijze ook digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windparken. Wind op zee – kavels Hollandse Kust (noord) V’ indienen, vanaf het moment dat de inspraak start. Voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en HollandseKust (west Alpha) is in deze fase geen inspraak mogelijk.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op:www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

windmolenpark