Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Aanvang 20.00 uur

Wat doet de IJmondcommissie?

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen krijgen informatie en bespreken regionale onderwerpen met de daarbij behorende raadsvoorstellen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden over de raadsvoorstellen in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen een besluit.

U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal van Beverwijk.

Inspreken

Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie van de gemeente Velsen: 0255 567502 of via de mail: griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.