Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het kinderen uit gezinnen met een lager inkomen financieel mogelijk om te sporten of aan kunst en cultuur te doen.

Is er thuis te weinig geld om uw kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen?

Gemeente Velsen wil graag dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Daarom is de gemeente Velsen per 1 januari 2021 aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde sportkleding, muziekinstrument of andere materialen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.

Voor wie? 

Deze tegemoetkoming is voor alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die rechtmatig in Nederland wonen. U komt in aanmerking als u een inkomen hebt dat niet hoger is dan 110% van de Bijstandsnormen.

Hoe aanvragen?

U kunt als gezaghouders (ouder(s) of voogd) geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat doet een intermediair voor u. Dit is iemand die uw kind/gezin kent en op de hoogte is van de (financiële) thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, bijstandsconsulent of iemand anders die op een andere manier professioneel betrokken is bij uw kind/gezin. 

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Vraag aan de intermediair of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor uw kind kan doen. De intermediair moet zich eerst registreren op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
  • Stap 2: De intermediair doet de aanvraag in overleg met u. Dat gaat heel gemakkelijk online.
  • Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is. U hoort dit van de intermediair.
  • Stap 4: Is de aanvraag goedgekeurd? Dan meldt u uw kind aan bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar uw kind op les wil.
  • Stap 5: De contributie / lesgeld wordt rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. U ontvangt zelf geen geld.

Hoeveel?

Per jaar kunt u 1 aanvraag per kind doen voor cultuur-of sportlessen. De bedragen zijn voor cultuur € 350,00 en voor sport € 250,00.

  • Zijn de lessen goedkoper? Dan krijgt u voor materiaal, kleding, instrument of andere spullen een waardebon. Bij aangesloten winkels kunt u met deze waardebon de spullen betalen die u nodig hebt.
  • Zijn de lessen of de benodigde spullen duurder? Dan moet u het verschil zelf betalen.

Zwemles

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk voor kinderen vanaf 5 jaar tót groep 6 om op zwemles te gaan om diploma A te halen. Dit is met diplomagarantie. U kunt de aanvraag doen voor een periode van 2 jaar bij Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden of bij het Sportfondsenbad in Beverwijk. Hier kan voor €650,- het diploma A gehaald worden. Dit is inclusief inschrijf- en diplomakosten.

Let op: Uw kind moet zich eerst inschrijven bij het zwembad. Hierna doet u een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Na goedkeuring wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst en opgeroepen als het aan de beurt is.

Belangrijk om te weten:

  • Wanneer kinderen vaker dan 6 keer per traject niet komen, vervalt de diplomagarantie.
  • De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In dezelfde periode dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan géén aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan voor een andere sport óf cultuuractiviteit.

Vangnet

Gemeente Velsen biedt een vangnet voor kinderen die in groep 6 nog geen A-diploma hebben. Kinderen kunnen dan op kosten van de gemeente hun zwemdiploma halen. Lees meer over zwemmen voor kinderen vanaf groep 6 op de website zwembadvelsen.nl/regeling-vangnet