Vanaf vandaag is het verboden om met honden in het oostelijk deel van het natuurgebied Kennemermeer te lopen. Wel wil de gemeente dat honden langs het fietspad aan de oostzijde en in de rest van het gebied kunnen blijven lopen en ook op andere delen rondom het meer. Officieel geldt daar de verplichting voor hondenbezitters om de hond aan de te lijn te houden, maar de gemeente handhaaft daar niet op.

De natuur rond het Kennemermeer (Natura 2000 gebied) is kwetsbaar. De aanleiding van het verbod was dat de beheerder van het gebied (Stichting Duinbehoud) steeds meer honden signaleerde en van mening was dat dit ten koste ging van de natuurlijke variatie in dit gebied.

De gemeente wil het meest kwetsbare gebied aan de oostzijde van het Kennemermeer extra beschermen. Daarom zijn honden in het natuurgebied aan de oostzijde vanaf nu verboden. Wel wil de gemeente dat honden langs het fietspad aan de oostzijde en in de rest van het gebied kunnen blijven lopen. Zo kunnen mensen met hun hond een rondje om het meer blijven lopen.

Proef honden rond Kennemermeer

De gemeente is in april 2018 een proef gestart in het natuurgebied rond het Kennemermeer, waarbij bezoekers met hond(en) werden verzocht niet ten oosten van het meer te lopen. De meeste mensen hielden zich aan dit verzoek. De proef liep op 1 april 2019 af.

Veel verschillende meningen

De gemeente heeft tijdens de proef regelmatig gesprekken gehad met negen lokale hondenuitlaatservices (HUS), strandhuisjesverenigingen, natuurorganisaties en de erfpachter van het gebied; Kennemerstrand NV. De meningen van deze partijen over het succes van de proef lopen zeer uiteen. Om ook andere bezoekers van het gebied hun stem te laten horen is begin januari een enquête uitgezet. Ook daaruit kwamen veel tegengestelde meningen.

Natuurbescherming én ruimte voor honden

Voor het gebied rond het Kennemermeer geldt officieel een aanlijnplicht. Vanuit de historie lopen hier echter vaak honden los, maar hier handhaaft Velsen niet actief op. Wij hebben geprobeerd de gulden middenweg te vinden, zodat iedereen prettig van het gebied gebruik kan blijven maken en de natuur voldoende beschermd wordt. Op de kaart is te zien waar honden nog mogen komen (binnen de blauwe lijnen) en waar honden verboden zijn (in het rood gemarkeerde gebied).

Eerste stap

Dit besluit is een eerste stap op weg naar een besluit over losloopgebieden in het gehele openbaar toegankelijk duingebied namelijk het gebied rond het Kennemermeer en de duinen tussen de Ampèrestraat en de Heerenduinweg.