In mei kon iedereen in Velsen via een digitale enquête zijn of haar mening geven over het nieuwe afvalinzamelsysteem. Daarbij was ook ruimte voor eigen inbreng en toelichting. Begin juni hadden we al 3200 ingevulde enquêtes terug! Heel waardevol, bedankt daarvoor. Het verwerken van alle informatie kost tijd. Maar we geven hierbij graag alvast een overzicht van de eerste resultaten..

In Driehuis, Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord en Velsen-Zuid blijken respondenten het meest tevreden over het nieuwe systeem. In Velserbroek en Velsen-Noord is men verdeeld over het nieuwe systeem; de ene helft van de respondenten is tevreden, de andere helft niet. In IJmuiden zijn geënquêteerden het minst tevreden. Sommige redenen om ontevreden te zijn, zijn in elke wijk hetzelfde.

Wat kan nog beter?

De drie meest benoemde ergernissen over afvalverzameling zijn:

  • De oranje, plastic bak vindt vrijwel iedereen gemakkelijk., Maar vier weken wachten tot de bak wordt geleegd, duurt te lang  De bak zit vaak na twee of drie weken al vol, waardoor plastic/blik/drankkartons alsnog bij het restafval gaan.
  • De ondergrondse containers voor restafval zijn vaak vol.. Daardoor zetten mensen hun afvalzakken ernaast, wat voorzwerfvuil en overlast zorgt.
  • Vooral minder mobiele bewoners  vragen aandacht voor de loopafstand naar de ondergrondse container.

Andere reacties gaan over het lang buitenstaan van rolemmers, beperkte  parkeerruimte bij de aanbiedplaatsen voor rolcontainers, meer handhaving op afval dat naast containers wordt gezet, de app van HVC die niet altijd goed werkt, de afvalpas, de vraag hoe het nu zit met de kosten van inzameling en verwerking van afval en de twijfels over of al het gescheiden afval ook wel gescheiden verwerkt wordt.

Wat is de volgende stap?

De gemeente gaat verder met het verwerken van alle reacties. Eind augustus geven we:

  • een uitgebreid overzicht van alle resultaten
  • antwoorden op de meest gestelde vragen
  • toelichting op alle opmerkingen over de afvalverwerking
  • aan hoe we waar mogelijk knelpunten oplossen

Dankzij de ingevulde enquêtes kunnen we onze afvalverzameling gericht verbeteren voor een schone omgeving. 

Plastic afvalbakken