Hitteoverlast

Door de beperkte aanwezigheid van groen is het in de bebouwde omgeving warmer dan erbuiten. Dat verschil kan oplopen tot wel 4 °C. Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen, jonge kinderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Hitte leidt ook tot verlaagde concentratie van werknemers en scholieren waardoor werkprestaties achteruitgaan. Ook is bij hitte sprake van een toename van het aantal sterfgevallen.

Door klimaatverandering treedt hitteoverlast vaker op. We noemen dit hittestress. Om te bepalen waar hitteoverlast verwacht wordt gebruikt de gemeente een klimaatatlas. De themakaart hittestress laat de hitteoverlastlocaties zien.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.