Herstraten Oranjestraat IJmuiden

De Oranjestraat in IJmuiden wordt opnieuw bestraat. Dit is nodig omdat het wegdek door het jarenlange zware verkeer is verzakt. De parkeervakken en de stoep wordt niet opnieuw bestraat. De werkzaamheden starten 5 juni 2023 en duren ongeveer tot 4 augustus 2023.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bie Buitenwerk en vinden elke werkdag plaats tussen 6.30 – 16.30 uur. Tijdens het werk is de weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Voetgangers kunnen via de stoep langs het werk lopen. Fietsers  kunnen aan de overkant van de straat langs de werkzaamheden rijden.

Verkeershinder kunnen we helaas niet voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt.

  • Fase 1 t/m 4 : van 5 juni tot 28 juli : werkzaamheden aan het wegdek.
  • Fase 5:  28 juli tot 1 augustus: de bushaltes weer op de oorspronkelijke plaats inrichten en weghalen van de afzettingen.

Bereikbaarheid

Omleidingen worden met borden aangegeven zodat de doorstroom in de wijk mogelijk blijft.

Bus 74 rijdt gedurende de werkzaamheden om via de Ericssonstraat. De bushalte Oranjestraat-Kanaalstraat komt tijdelijk te vervallen.

Huisvuil en HVC ophaaldagen

De ondergrondse containers blijven bereikbaar zodat u uw huisvuil kunt wegbrengen. Wanneer er gewerkt wordt aan het wegdek bijeen ondergrondse container kan HVC deze niet legen. Met HVC hebben we afgesproken dat deze containers dan van te voren een keer extra worden geleegd.

Contact en informatie

De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. Toch is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor vragen of technische informatie tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider, Jochem de Bie via het telefoonnummer 0255 567200 of jbie@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.