Herinrichting Koningin Wilhelminakade IJmuiden

Het riool in de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden moet worden vervangen. Dat is gebleken uit een inspectie. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw regenwaterriool. Voor de gemeente is dit een goed moment om straten opnieuw in te richten. Op dinsdag 13 september 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve ontwerp en de inspraakrapportage vastgesteld.

foto Koningin Wilhelminakade IJmuiden

De Koningin Wilhelminakade ligt in Oud-IJmuiden en wordt omsloten door de Kerkstraat, Stationsstraat en Adrianastraat. 

Beschrijving herinrichting

De herinrichting van de Koningin Wilhelminakade bestaat uit de volgende plannen:

 • De inrichting en de snelheid die gereden mag worden in de straat blijft 30km per uur. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
 • De straat wordt hetzelfde ingericht als de rest van de wijk Oud-IJmuiden. Dit betekent dat we gebruik maken van dezelfde materialen en maatvoering.
 • De rijbaan wordt smaller gemaakt en wordt in de hele straat 3,50 meter breed. 
 • In de huidige situatie wordt er al langs geparkeerd (achter elkaar parkeren). Dit blijft zo in het nieuwe ontwerp maar wordt op de stoep mogelijk gemaakt. De parkeervakken zijn na de werkzaamheden duidelijk zichtbaar. 
 • Om harder rijden dan 30 km per uur te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
 • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
 • In de straat komt meer groen door het planten van bomen in grote groenvakken. 

Inspraak en definitief ontwerp

In samenspraak met een klankbordgroep van belanghebbenden zijn twee ontwerpen gemaakt. In de klankbordgroep zitten onder andere mensen namens de:

 • inwoners
 • ondernemers
 • het wijkplatform
 • het platform toegankelijkheid
 • de Fietsersbond

Tijdens de inspraakperiode zijn er 12 reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties zijn opgenomen in de inspraakrapportage. Op enkele punten is het voorlopige ontwerp aangepast.

Op dinsdag 13 september 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Definitief ontwerp gewijzigd vastgesteld

Bij de voorbereiding van de uitvoering is gebleken dat er veel kabels en leidingen liggen op plek waar de plantvakken moesten komen. Dit is opgelost door de plantvakken naar de andere kant van de straat te verplaatsen. 

Deze wijziging in het definitieve ontwerp is besproken tijdens een bewonersavond.  De aanwezige bewoners waren blij met de wijziging, want nu komen de bomen ook verder van de gevels af te staan. Dinsdag 22 november heeft het college van B&W deze wijziging in het definitieve ontwerp formeel vastgesteld.  

Wat gebeurt er de komende periode?

De gemeente heeft de aanbesteding in gang gezet. We verwachten dat er na de zomervakantie van 2023 met de werkzaamheden kan worden begonnen. 

Documenten:

Toelichting op ontwerp herinrichting Koningin Wilhelminakade

Contact 

Heeft u nog vragen over het project? Wilt u liever een papieren versie van de ontwerpen bekijken? Neemt u dan contact op met onze projectleider, de heer M Plug. U bereikt hem via telefoonnummer 06 40470532 of via e-mail mplug@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.