Eerder gepubliceerd nieuws:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakrapportage met bijbehorende definitief ontwerp herinrichting Brederoodseweg vastgesteld.

Onderstaand vind u de inspraakrapportage, die is gemaakt naar aanleiding van de inspraakprocedure van het project “herinrichting Brederoodseweg”. Zowel de inspraakreacties die tijdens de inloopbijeenkomst van 18 juni 2018 zijn achtergelaten als de ontvangen schriftelijke inspraakreacties zijn in de rapportage samengevat opgenomen en puntsgewijs van commentaar voorzien.

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider de heer P. de Jong, bereikbaar via 0255 567200 of info@velsen.nl (link stuurt een e-mail).

 

De gemeente wil de Brederoodseweg graag opnieuw inrichten. Omdat er verschillende mogelijkheden zijn voor een nieuwe wegindeling is ervoor gekozen om meerdere varianten uit te werken. Hiermee wil de gemeente graag de verschillende voor- en nadelen ophalen om zo een goede keus te maken voor het definitieve ontwerp.

De gemeente wil u graag uitnodigen om mee te kijken naar de vier voorgestelde ontwerpen en de toelichting erbij.

De varianten hebben twee punten die telkens verschillen: bomen en indeling van de rijbaan. In de onderstaande tabel kunt u de verschillen per variant zien.
 

Varianten
  Variant 1A Variant 1B Variant 2 Variant 3
Profiel rijweg noordelijk deel 2.50m 2.50m 2.50m 2.50m
Profiel fietspad noordelijk deel 1.75m 1.75m 1.75m 1.75m
Bomen noordelijk deel Bestaande bomen handhaven Bestaande bomen handhaven Nieuwe bomen Bestaande bomen handhaven
Profiel rijweg zuidelijk deel 1.70m 2.20m 2.50m 2.50m
Profiel fietspad zuidelijk deel 1.75m 1.50m 1.75m 1.75m
Bomen zuidelijk deel Bestaande bomen handhaven Bestaande bomen handhaven Nieuwe bomen Nieuwe bomen
Lichtmasten Nieuwe lichtmasten Nieuwe lichtmasten Nieuwe lichtmasten Nieuwe lichtmasten


De vier verschillende ontwerpen en de toelichting erbij kunt u onderaan deze pagina opvragen. Ook ziet u onderaan de pagina de verschillende varianten qua boomkeuze.

Ter verduidelijking kunt u de verschillende varianten ook in een 3D uitvoering inzien, deze kunt u hier te vinden. Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider, de heer P. de Jong, bereikbaar via 0255-567200 of info@velsen.nl t.a.v. dhr. P. de Jong

Inspraakperiode

De inspraakperiode duurt van 14 mei 2018 tot en met 2 juli 2018. In deze periode zal er door de gemeente nog een inloopbijeenkomst georganiseerd worden waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen.
De inloopbijeenkomst is op 18 juni 2018 van 17.00 t/m 19.00 in 't Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.

Toelichting op het ontwerp

PDFToelichting ontwerp Herinrichting Brederoodseweg.pdf

Variant 1A

Variant 1B

Variant 2

Variant 3

Keuze Bomen