De gemeente Velsen gaat in de Bosboom-Toussaintlaan en omgeving in Driehuis riolerings- en wegwerkzaamheden uit voeren. Het bestaande riool is deels in slechte staat en daarom aan vervanging toe.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2018 de inspraakrapportage met bijbehorende defi­nitief ontwerp Bosboom-Toussaintlaan vastgesteld. Zowel de in­spraakreacties die tijdens de inloopbijeenkomst van 22 januari jl. zijn achtergelaten, als de ontvangen schriftelijke inspraakreacties zijn in de rapportage samengevat opgenomen en puntsgewijs van commentaar voorzien.

In de nieuwe situatie wordt afvalwater en regenwater apart van elkaar afgevoerd via een ge­scheiden stelsel. Afvalwater gaat dan via een rioolbuis naar de rioolwaterzuivering. En regen­water kan door middel van een drainagebuis in de ondergrond zakken en tijdens zware regenbuien vertraagd worden afgevoerd naar open water.

Verder informeren wij u dat in tegenstelling tot de eerdere planning, de uitvoering pas in dit najaar zal plaatsvinden i.v.m. de lange levertijd van materialen.

PDFInspraakrapportage Bosboom-Toussaintlaan.pdf

PDFVastgesteld ontwerptekening Bosboom-Toussaintlaan.PDF