Herinrichting Banjaertstraat en Heirweg Velsen-Noord

Het riool in de Banjaertstraat in Velsen-Noord moet worden vervangen. Dat is gebleken uit de inspectie die is uitgevoerd. De werkzaamheden combineren we met de aanleg van een nieuw regenwaterriool en het opnieuw inrichten van de Heirweg.

Beschrijving inrichting

In de Banjaerstraat komt er meer ruimte voor parkeren en wordt de rijbaan versmald. Dit komt het reeds aanwezige snelheidsregime van maximumsnelheid van 30 km per uur ten goede.

Aan de Heirweg worden ter hoogte van de Plataan enkele parkeervakken opgeheven om meer ruimte en overzicht te creëren voor schoolgaande kinderen en hun ouders.

Ter hoogte van de kruisingen Ladderbeekstraat en de Schoonoortstraat komt een verkeersplateau om de snelheid in de Heirweg en met name rondom de school af te remmen. Door het toevoegen van de tekst ‘school’ in de rijbaan wordt er nog eens extra aangeduid dat de weggebruiker zich bevindt in de omgeving van een school.

In de Banjaertstraat en de Heirweg wordt meer groen aangeplant, zoals laanbomen, bomen in het plantsoen en sierheesters in de plantvakken.

Planning werkzaamheden per fase 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Noord-Holland Infra B.V.  Tijdens het werk is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeershinder kunnen we helaas niet voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt.

Fase 1

De werkzaamheden voor fase 1 beginnen bij de kruising Doelmanstraat tot en met Banjaertstraat nummer 6. 

Fase 2 

In fase 2 wordt gewerkt aan de Banjaertstraat  ter hoogte van  de huisnummers 1 t/m 20 en Wijkerstraatweg 57 en 59.
Helaas duren de werkzaamheden in fase 2 langer dan voorzien. Tijdens de zomervakantie van 7 t/m 27 augustus zijn de Wijkerstraatweg en de Banjaertstraat wel gewoon open voor al het verkeer.

Fase 3

De werkzaamheden voor fase 3 betreffen de kruising Wijkerstraatweg, Heirweg en Banjaertstraat. 
Door het uitlopen van de werkzaamheden in fase 2 starten we vanaf maandag 28 augustus met het werken in fase 3.

Ook in fase 3 loopt de planning uit. Dit betekent dat de kruising Wijkerstraatweg en Heirweg en Banjaertstraat afgesloten is voor al het verkeer tot 6 oktober 2023.
U kunt omrijden via Stratingsplantsoen, Grote Hout of Koningsweg en een deel van de Wijkerstraatweg.

Bereikbaarheid

  • Voetgangers kunnen over loopschotten langs de werkzaamheden lopen. Alle woningen blijven lopend bereikbaar. 
  • Fietsers kunnen kruisingen waar gewerkt wordt lopend oversteken, met de fiets aan de hand.
  • Auto’s moeten de omleidingsroutes volgen.
  • Denkt u er aan om uw auto niet te parkeren binnen de gebieden waar gewerkt gaat worden.

Huisvuil

Tijdens werkzaamheden kunt u uw huisvuil op de ophaaldag buiten het werkterrein aanbieden. Als u dit niet zelfstandig kunt en u heeft niemand die u daarbij kan helpen, vraag dan hulp aan het personeel van de aannemer.

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

Het ontwerp is in samenspraak met een klankbordgroep en de inwoners van de Banjaertstraat en Heirweg tot stand gekomen.

Tijdens de inspraakperiode zijn er zes reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties zijn opgenomen in de inspraakrapportage. Op enkele punten is het voorlopige ontwerp aangepast tot een definitief ontwerp. Op dinsdag 25 januari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de heer J. Kolk, projectbegeleider gemeente Velsen, via telefoonnummer 14 0255 of stuur een e-mail naar jkolk@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.