Wat is het verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek?

Op twee manieren kunt u de gemeente laten weten dat u ergens hinder van ondervindt of dat u denkt dat er regels worden overtreden. Via een melding of met een handhavingsverzoek.

Melding

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, scooteroverlast of overlast van horeca of bedrijven. De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding maar neemt daarover geen formeel besluit. Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen.

Voor een melding gelden de volgende regels

 • U kunt een melding (anoniem) doen via velsen.slimmelden.nl.
 • Een melding kunt u telefonisch doen via 0255 567200.

Handhavingsverzoek

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen.

 • U kunt dit alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar
  Gemeente Velsen
  t.a.v. Publiekszaken - Toezicht en Handhaving
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden
 • U moet het verzoek onder uw eigen naam indienen.
 • U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Voorbeeld: in het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf produceert meer herrie dan is toegestaan.