Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben verschillende taken, waaronder het onderzoeken of er strafbare feiten worden gepleegd.

De boa’s die zich hiermee bezighouden, hebben hiervoor een opsporingsbevoegdheid en worden ingezet om verdachten aan te houden, processen-verbaal op te maken, boetes uit te schrijven en hebben ook het recht om identiteitscontroles uit te voeren.

Herkenbaarheid boa’s

Onze boa’s zijn te herkennen aan hun blauwe uniform waarbij op de achterkant ‘Handhaving’ staat. Op hun uniform staat ook het boa-logo.

De tekst 'Handhaving' staat herkenbaar op de ruggen van de BOA's