Onze handhavers bewaken de openbare orde en veiligheid in de gemeente Velsen. Zij zijn aanwezig op plekken waar zij het hardst nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld in een park met plotselinge geluidsoverlast zijn. Dan trekken handhavers na een melding of klacht eropuit. Handhavers kunnen ook preventief aanwezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld toezichthouden op een evenement.

Melding doen

Ervaart u overlast? U kunt een (anoniem) een melding doen via velsen.slimmelden.nl of  telefonisch via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Handhavingsverzoek

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Lees meer over het handhavingsverzoek

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

Deze handhavers worden ook wel buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) genoemd. Ga voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van onze boa’s naar de uitgebreide informatiepagina Buitengewoon opsporingsambtenaren.

Bodycams en privacy

Buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa's) krijgen een op het lijf geplaatste camera. Deze kleine camera wordt ook wel een bodycam genoemd. De bodycam wordt ingezet met het doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van boa’s te vergroten. Ga voor meer informatie over de bodycam en privacy naar de uitgebreide informatiepagina Bodycams en privacy.