Handgraaf Santpoort-Zuid

Voor de locatie Handgraaf heeft de eigenaar PréWonen een startdocument ingediend om het gebied te herontwikkelen.

Voor de locatie Handgraaf in Santpoort Zuid is op verzoek van de eigenaar Pré Wonen een startdocument opgesteld. Het startdocument is in 2017 vastgesteld door de raad.  In het document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Startdocument

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap tot het komen van een bestemmingsplanwijziging.

Wat gebeurt er de komende periode?

Op basis van het startdocument zal naar verwachting Pré Wonen de locatie verkopen aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar wordt gevraagd een plan voor de locatie te ontwikkelen waarna de bestemmingsplanwijziging start.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.