Handgraaf Santpoort-Zuid

Voor de locatie Handgraaf heeft de eigenaar PréWonen een startdocument ingediend om het gebied te herontwikkelen.

Voor de locatie Handgraaf in Santpoort Zuid is op verzoek van de eigenaar Pré Wonen een startdocument opgesteld. Het startdocument is in 2017 vastgesteld door de raad.  In het document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Startdocument

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap tot het komen van een bestemmingsplanwijziging.

Wat gebeurt er de komende periode?

Op basis van het startdocument zal naar verwachting Pré Wonen de locatie verkopen aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar wordt gevraagd een plan voor de locatie te ontwikkelen waarna de bestemmingsplanwijziging start.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Carlijn Duin: cduin@velsen.nl of bel 06 54771968.