De onmisbare waarde van groen in de fysieke leefomgeving wordt steeds duidelijker. De aanwezigheid van voldoende, en voldoende afwisselend groen is belangrijk voor het welzijn van mensen, voor de biodiversiteit en het omgaan met het veranderende klimaat.

De gemeente heeft daarom een groenstructuurplan opgesteld en daarin zijn vier doelen leidend:

  1. Versterken van de beleving van de Velsense landschappen, zowel binnen als buiten stedelijk gebied
  2. Zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied
  3. Verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur
  4. Benutten van de groenstructuur bij het realiseren van een klimaatadaptieve gemeente

In de gemeente Velsen ligt een heel mooie basis. Maar we zijn er nog niet. Met verschillende acties richten we stap voor stap onze omgeving steeds meer in op zo een manier dat het meer en meer bijdraagt aan deze doelen. Daarbij moeten we keuzes maken en samenwerken, want veranderen doen we niet alleen en niet in een dag. We werken samen met terrein- of gebiedsbeheerders, maar ook met u als particulier of ondernemer.

Velsen Zoemt!

Velsen zet zich in voor een bijvriendelijke openbare ruimte. 

Lees meer over Velsen Zoemt!

Geveltuintjes

Geveltuintjes zijn smalle onbetegelde stroken groen tegen de gevel van gebouwen. 

Lees meer over Geveltuintjes

Groene schoolpleinen

In Velsen streven we naar meer groen op schoolpleinen. 

Lees meer over groene schoolpleinen

Van grijs naar groen

In 2021 worden weer een aantal straten binnen Velsen verder vergroend.

Lees meer over van Grijs naar groen

Blauwe en groene daken

Een groen dak is een dak met beplanting erop. Een blauwgroen dak is een begroeid dak, met daaronder waterberging.

Lees meer over Blauwe en groene daken

Groene invulling rotondes

De gemeente ziet elke rotonde als een kans voor vergroening. We richten rotondes dan ook zoveel mogelijk groen in.

Lees meer over Groene invulling rotondes

Tuintips

Met de keuzes die u maakt bij het inrichten van uw tuin heeft u veel invloed, hier hebben wij tips voor.

Lees meer over Tuintips