Groenstructuurplan

In het groenstructuurplan beschrijven we onze visie op het groen in Velsen. Ook staat hierin op welke 4 doelen we ons richten en wat we willen doen om die te bereiken.

Lees meer over Groenstructuurplan

Bomenplan

Het bomenplan geeft aan hoe we omgaan met bomen in de gemeente Velsen, welke ambitie we hebben op het gebied van bomen en hoe we die gaan bereiken.

Lees meer over het bomenplan

Omgevingswet

In de Omgevingswet staan nationale regels die belangrijk zijn voor de leefomgeving. Ook regels voor hoe we omgaan met natuur staan in deze wet.

Lees meer over de Omgevingswet

Nationaal beleid

Als gemeente hebben we te maken met nationaal beleid over natuur.

Lees meer over nationaal beleid

Provinciaal beleid

Als gemeente hebben we te maken met provinciaal beleid.

Lees meer over Provinciaal beleid