Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen

Beschrijving

Spelen is leuk en bewegen is gezond. Daarom is afspreken in een speeltuin met klasgenootjes en vriendjes een goed idee.

De gemeente Velsen zorgt voor een gratis seizoenkaart voor gezinnen met een laag inkomen.

De gratis kaart is geldig voor kinderen t/m 9 jaar bij een van de volgende speeltuinen:

Met een seizoenkaart heeft het hele gezin toegang.

Aanvragen

Krijgt u van ons een uitkering? Dan hoeft u de kaart niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch persoonlijk bericht.

Krijgt u geen uitkering van ons, maar voldoet u wel aan de voorwaarden?
Vul het aanvraagformulier gratis naar de speeltuin 2023 in en stuur dit op naar:

Gemeente Velsen
T.a.v. Sociaal Domein
Postbus 168
1970 AL IJMUIDEN

U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Nadat u het heeft ingevuld geeft u het daar weer af.

Procedure

Heeft u een aanvraag ingestuurd en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u binnen maximaal 4 weken een brief met informatie. Deze brief levert u in bij een van de deelnemende speeltuinen. U krijgt een seizoenkaart van de speeltuin.

Contactgegevens OUD

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.