Aanpassen belijning Wenckebachstraat Velsen-Noord

Bij de spoorwegovergang op de Wenckebachstraat in Velsen-Noord komen met enige regelmaat onveilige verkeersituaties voor. Bij filevorming op de rechterrijstrook richting de Velsertunnel wordt de spoorwegovergang vrijgehouden door automobilisten. Er zijn automobilisten die deze vrijgehouden ruimte gebruiken om in te voegen om zo een deel van de wachtrij voorbij te kunnen rijden. Het komt voor dat ze daarbij op het spoor stil komen te staan. Als er op dat moment een trein aankomt ontstaat er een zeer gevaarlijke situatie. 

Dit probleem is door de gebruiker van het spoor, Tata-steel, aangekaart bij de beheerder van de weg, de gemeente Velsen.

Om het voorsorteren op de spoorwegovergang terug te dringen, heeft  de gemeente Velsen de belijning op de Wenckebachstraat aangepast. Het wegvak waar moet worden voorgesorteerd is vlak na de fietsoversteek gelegd. Voorsorteren op de spoorwegovergang is daardoor niet meer toegestaan.

Tata-steel en de gemeente Velsen gaan ervan uit dat deze maatregel een positief effect op de verkeersveiligheid op de Wenckebachstraat zal hebben. Weggebruikers (waaronder bewoners van Velsen-Noord en werknemers van Tata-steel) worden opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden en niet meer van rijstrook te wisselen ter plaatse van de spoorwegovergang.