Begroting 2021

In de begroting staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren en de kosten die daarbij horen. De gemeente Velsen heeft een structureel tekort en moet daarom bezuinigen. Om dit te realiseren moeten er keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar gesproken over de keuzes die voorliggen. Er is een overzicht van  bijsturingsmaatregelen opgesteld die kunnen helpen om de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen. 

In de bijlage leest u de opvattingen van de politieke partijen over de begroting 2021. 

PDFDe-politieke-partijen-over-de-begroting-2021-0.pdf