Wethouder Annette Baerveldt tekende donderdag, 8 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst met universiteit Leiden. Een eerste stap om BRAK! IJmuiden deel te laten nemen aan een internationaal netwerk van kleinschalige wetenschapscentra (science Hubs).

Vanuit het project BRAK! IJmuiden werken Velsen en de universiteit van Leiden aan een programma van burgerwetenschap over natuur & milieu, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
Dit betekent dat inwoners van Velsen mee kunnen doen  aan onderzoeken over een van deze onderwerpen.

Niet alleen dit, maar deze samenwerking en het internationale netwerk van science Hubs, geeft BRAK! IJmuiden ook toegang tot kennis en ervaring van zowel de universiteit als van deze andere centra. Voor het project BRAK! biedt dit kansen voor het maken van interessante en kwalitatief goede educatieve programma’s.

In 2018 starten we in BRAK! met de eerste onderzoeken waar inwoners van Velsen aan deel kunnen nemen.

Namens gemeente Velsen tekent wethouder Annette Baerveldt de overeenkomst met universiteit Leiden over een samenwerking in BRAK! IJmuiden
Namens gemeente Velsen tekent wethouder Annette Baerveldt de overeenkomst met universiteit Leiden over een samenwerking in BRAK! IJmuiden. De universiteit Leiden wordt vertegenwoordigd door Pedro Russo, assistent professor in astronomie en leider van het programma voor wetenschap en maatschappij.