Dinsdag 28 mei jl. hebben gemeente Velsen en Delta Onroerend Goed B.V. een overeenkomst getekend voor de locatie De Schouw in Velsen-Noord. Hierin zijn verantwoordelijkheden vastgelegd en financiële afspraken gemaakt voor ontwikkeling van woningen op deze plek.

Kwaliteit

Met het tekenen van de overeenkomst is een belangrijke stap gezet om te komen tot ontwikkeling van de locatie, die voorheen deels in gebruik was als congrescentrum De Schouw. Het congrescentrum was al langere tijd niet in gebruik en begin 2018 brandde het pand af. Opnieuw ontwikkelen van deze plek zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de woonomgeving. De vraag naar woningen is groot in onze gemeente dus het is goed nieuws dat op deze locatie woningen gebouwd worden.

Ruimtelijke procedure

Na de zomer van 2019 gaan we het bestemmingsplan wijzigen. Zodra burgemeester en wethouders hierover een besluit hebben genomen, wordt dit gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om op het bestemmingsplan te reageren. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Ondertekening ontwikkeling De Schouw