Geld aanvragen voor maatschappelijk initiatief

22 november 2022
Actueel nieuws
groep mensen die hun duim omhoog steken

Organiseer een maatschappelijk initiatief voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 'Velsen laat niemand in de kou staan.'

Steeds meer huishoudens voelen de prijsstijgingen in hun portemonnee. Dit is voor niemand fijn en zeker niet voor mensen die moeten leven van een laag inkomen. Mensen die nu nog net rondkomen krijgen het steeds moeilijker. 

Ik wil helpen

Wilt u helpen? Voor een maatschappelijk initiatief kunt u geld aanvragen bij het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam beheert een budget dat gemeente Velsen beschikbaar stelt voor maatschappelijke initiatieven. Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven zijn: 

 • het organiseren van een warme ontmoetingsbijeenkomst. 
 • het bereiden en uitdelen van warme maaltijden of fruit.
 • het verzamelen en uitdelen van pakketjes aan gezinnen die dit nodig hebben.
 • het aankopen en beheren van buurtkastjes voor bijvoorbeeld levensmiddelen en persoonlijke verzorging.

Budget aanvragen

Stuur uw volledig ingevuld aanvraagformulier Maatschappelijk initiatief met de gevraagde bijlagen naar het Sociaal Wijkteam Velsen via contact@swtvelsen.nl.  Zij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van het budget:

 • Het gaat om een idee dat ten goede komt aan Velsenaren die niet meer kunnen rondkomen. 
 • Het plan moet bij de uitvoering door en voor inwoners van gemeente Velsen zijn.
 • Meerdere inwoners van gemeente Velsen moeten er gebruik van kunnen maken. 
 • Het plan mag geen privé, commercieel- of politiek belang dienen. 
 • Alcohol en tabak zijn uitgesloten van budgettoekenning.
 • Het maatschappelijk initiatief heeft een tijdelijk karakter.
 • Er geldt een maximum van € 2.000,- per initiatief.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.