Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen rond Plein 1945

15 mei 2024
Opvang vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Gemeente Velsen vangt al ruim 2 jaar vluchtelingen uit Oekraïne op. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om door te gaan met deze opvang. Hiernaast dienen er extra opvangplekken georganiseerd te worden. Het college besluit om onder voorwaarden het tijdelijke gebruik van de opvangplekken in de panden aan het Plein 1945 nog een half jaar toe te staan tot 18 november 2024.

Het Rijk geeft de ruimte opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is met de Omgevingswet en het omgevingsplan. Het college besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te staan. Dit vraagt om creativiteit.

De panden aan het Plein 1945 nummer 7, nummer 10 en nummer 46 worden al gebruikt voor tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om opvang van maximaal 7, 31 en 43 personen.

Contact gemeente Velsen

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en Handhaving: 14 0255 of e-mail owtoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Tegen het besluit op een dergelijke verzoek staan wel rechtsmiddelen open.