Binnen de gemeente Velsen is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met deze 'Functionaris gegevensbescherming'.

Wat doet de Functionaris gegevensbescherming?

De Functionaris gegevensbescherming (ook wel ‘FG’) van de gemeente Velsen heeft de volgende wettelijke taken

  • De medewerkers en bestuurders van de gemeente informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving.
  • Controleren of de gemeente zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy.
  • Advies geven over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel een Privacy Impact Assessment of een Data Protection Impact Assessment).
  • Overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor kunt u contact opnemen?

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens door de Gemeente Velsen en u hebt het antwoord niet op deze website kunnen vinden, neem dan contact op voor vragen of klachten via het algemene contactformulier.

Als uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kunt u contact opnemen met de FG via privacy@velsen.nl