Frank Cornet (ChristenUnie): Omzien naar elkaar

07 november 2022
Raadscolumn
Frank Cornet - ChristenUnie

In 2010 ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Ik woonde toen nog in Haarlem.  

Tot die tijd had ik de politiek altijd wel met veel belangstelling gevolgd, maar geen partij gevonden die helemaal aansloot bij hoe ik in het leven sta.  In 2013 ben ik naar Santpoort-Zuid verhuisd, omdat mijn huidige vrouw daar woonde.  

Vervolgens ben ik naar een ledenbijeenkomst van ChristenUnie IJmond gegaan.  En voor je het weet, ben je dan steunfractielid en dan nu raadslid.  Ik vind het mooi om vanuit een christelijke partij in de politiek te staan.  Niet omdat de bijbel het antwoord heeft op alle politieke vragen, maar wel omdat we als leden in ons geloof een gedeelde achtergrond, een gemeenschappelijk vertrekpunt hebben. Dat wil niet zeggen dat we het altijd over alles meteen met elkaar eens zijn, maar we kunnen er wel met elkaar het gesprek over aangaan of met elkaar bidden om inzicht, wijsheid en zegen te krijgen over de keuzes die we maken.  

Bij de keuzes die we maken, draait het vaak om de waarden: wat vinden we belangrijk voor de inwoners van Velsen, wat is eerlijk en rechtvaardig, hoe gaan we om met mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, wat is goed voor de samenleving.  

En dan is het mooie dat we op basis van die waarden weer heel goed aansluiting vinden bij andere partijen. Als ChristenUnie fractie hebben we alle vrijheid om de eigen koers te bepalen. Er is geen enkele toetsing of controle vanuit de landelijke partij. Natuurlijk zoeken we elkaar wel op, het is erg prettig om op dossiers, zoals Tata, met elkaar samen te werken en één geluid te laten horen. En het is handig om ervaringen uit te wisselen als het gaat om bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp als jeugdzorg.  

Belangrijke thema’s voor de ChristenUnie zijn duurzaamheid, schone lucht, veilig wandelen en fietsen, goede woningen en goede zorg voor jong en oud. In een Velsen waar we naar elkaar omkijken en bij elkaar betrokken zijn.  

In al onzekerheid van vandaag de dag wil de ChristenUnie hoop laten zien. 

Hoop gebaseerd op ons geloof. Ons geloof dat ons vertrouwen geeft in het goede van de Velsenaar en de rotsvaste overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.