Flexwonen Groot Helmduin IJmuiden

Groot Helmduin in IJmuiden is een van de locaties waar we flexwoningen willen realiseren.

Met omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners willen we nu in gesprek. De vraag is hoe we voor mensen een oplossing bieden om te wonen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de buurt. Denk hierbij aan:

  • het aantal woningen.
  • hoe de woningen eruit komen te zien.
  • wat er nodig is in de directe omgeving.

Daarnaast willen we weten welke vragen er zijn en deze zoveel mogelijk beantwoorden. Vanuit de bijeenkomsten willen we leren van de inbreng van de gespreksdeelnemers.

Bijeenkomsten

Om antwoorden te kunnen geven op deze onderwerpen, zijn er 2 informatieavonden georganiseerd.

  • Op 20 december 2022 was de eerste bijeenkomst en hierbij was er vooral veel ruimte voor informatie over het project en ruimte voor vragen.
  • Op 25 januari 2023 was de tweede bijeenkomst met als doel om met de verzamelde informatie aan de slag te gaan en samen met u als inwoner de plannen concreter te maken.
  • Van beide bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
  • Er wordt een werkgroep geformeerd. Hierin zijn de bestaande groepen Groot Helmduin en werkgroep Zee- en Duinwijk onderdeel van. Wilt u onderdeel worden van deze werkgroep? Aanmelden kan via een aanmeldformulier.
  • Halverwege 2023 komt er op basis komt er op basis van de inbreng en een financiële onderbouwing een advies naar de gemeenteraad.

Meer informatie over het project is te vinden op SamenspelVelsen.nl

Uitnodiging bijeenkomst Flexwoningen in IJmuiden, Santpoort-Noord en Driehuis.

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Contact 

Heeft u vragen over dit project? E-mail of bel dan met projectondersteuner Marjolein van Wijk via  mvanwijk@velsen.nl of 06 41 54 20 86.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.