Jaarlijks stelt de gemeenteraad verschillende financiële stukken vast.
Dit zijn o.a. de perspectiefnota/kadernota, de begroting, de jaarstukken en bestuursrapportages.
Alle financiële stukken vanaf 2017 staan op de site financien.velsen.nl.