Nee, u reist niet altijd alleen. RegioRijder is een deeltaxi. Dat betekent dat u niet altijd via de kortste weg naar uw bestemming wordt gebracht. Tijdens uw rit mag uw chauffeur namelijk ook andere passagiers ophalen of op hun bestemming brengen. Het is daarom verstandig om rekening te houden met extra reistijd. Die extra reistijd mag hooguit 15 minuten zijn, tenzij de directe reistijd van uw rit langer is dan 30 minuten. U betaalt natuurlijk de kortste afstand.

U mag tijdens uw rit één medereiziger meenemen. Daarnaast mag één kind tot 12 jaar mee. Kinderen tot 4 jaar reizen gratis, maar moeten worden begeleid door een persoon van 12 jaar of ouder. Meereizenden van 4 jaar en ouder betalen hetzelfde tarief als u.
Heeft u een indicatie voor een medisch begeleider? Dan bent u verplicht om een volwassen, valide begeleider (gratis) mee te laten reizen.

Het systeem van de zones houdt op te bestaan, in het reguliere openbaar vervoer wordt het niet meer gebruikt. Daarom stappen de gemeenten over naar een systematiek met kilometers, in navolging van andere vergelijkbare Wmo-vervoersystemen.

 

Het huidige contract met de BIOS- groep eindigt per 31 december 2016 en er is geen mogelijkheid tot verlenging. De negen gemeenten vinden dat iedereen zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief moet kunnen verplaatsen. Daarom hebben zij met elkaar afspraken gemaakt om het doelgroepenvervoer samen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zodat er minder lege busjes rijden en we ook in de toekomst vervoer kunnen blijven bieden voor wie dit nodig heeft.

De huidige vervoerder, de BIOS-groep (ZCN Totaalvervoer B.V.), is één van de vijf vervoerders die vanaf 1 januari 2017 ritten gaat rijden.

Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort die in het bezit zijn van een indicatie voor de Wmo-taxi.
U komt in aanmerking als u een inwoner bent van Velsen en een dusdanige fysieke of mentale beperking hebt, dat u niet in staat bent gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer en daar zelf geen andere oplossingen voor kan realiseren.

U kunt vanaf 13 december 2016 uw ritten telefonisch en/of via internet boeken bij RegioRijder. In de folder die u begin december ontvangt staat meer informatie over het boeken van ritten.

Begin december 2016 ontvangt u een informatiepakket met een brief, nieuwe vervoerspas en folder van RegioRijder.