Ja, de inzameling van restafval bij uw woning (appartement, boven- of benedenwoning blijft ongewijzigd

Als u de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verpakt in luierzakjes (te verkrijgen bij de supermarkt of drogist), voorkomt u stankoverlast. Ook bestaan er luiersystemen die volle luiers vacuüm verpakt om stank te vermijden.

Als u de grondstoffen gft, oud papier en karton en plastic, pak en blik goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Als u in het bezit bent van een medisch attest (i.v.m. incontinentie), dan kunt u na toestemming van de gemeente toegang krijgen tot een ondergrondse container voor restafval in uw buurt. U kunt dit aanvragen bij de gemeente. Een gemiddeld gezin met kinderen in de luiers heeft ook met de nieuwe inzamelfrequentie voldoende ruimte in de restafval container. Grote gezinnen waar veel plastic, pak en blik vrijkomt kunnen gratis een tweede oranje container aanvragen bij de Klantenservice van HVC.

Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast in de grijze container. Dit afval hoort in de container voor gft (groente-, fruit- en tuinafval), die eens in de twee weken wordt geleegd. Er zijn verschillende manieren om stankoverlast, die met name in de zomer kan ontstaan, te vermijden. Bijvoorbeeld door etensresten te verpakken in een biologisch afbreekbaar zakje voorzien van Keurmerk Logo (te verkrijgen bij de supermarkt) en daarna in de gft-bak te doen.

Als u de grondstoffen gft, oud papier en karton en plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Eens in de vier weken legen van de restafvalcontainer is dan voldoende. Het zijn ook juist de plastic verpakkingen en lege pakken die veel ruimte innemen, wel 60% van de restafvalcontainer.

De inzameling van de container voor restafval aan huis verandert; deze is voortaan eens in de vier weken.