Chipszakken zijn gemaakt van samengesteld materiaal; kunststof en aluminium. Dit kan niet van elkaar worden losgehaald, waardoor de zakken niet kunnen worden gerecycled. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lege pakken van melk en sap.

Dit kunt u vinden op www.indegoeiebak.nl.

U kunt stankoverlast voorkomen door de sap- en zuivelpakken helemaal leeg te maken en eventueel luchtdicht te verpakken in bijvoorbeeld pedaalemmerzakken die u vervolgens in de container doet.

Op basis van ervaringen in andere gemeenten, is inzameling eens in de vier weken voldoende voor een gemiddeld huishouden. Om het volume van het afval kleiner te maken, zou u plastic flesjes kunnen samenpersen en lege pakken plat kunnen maken. U kunt overigens gratis een tweede plastic-container aanvragen. Ook kunt u tussendoor dit afval naar het afvalbrengstation brengen.

kunt de plastic-container op dezelfde plaats neerzetten als de containers voor gft en restafval.

In de brief van HVC over de levering van de container bij u thuis, staan de eerste twee inzameldagen vermeld. U kunt voor de inzameldag de afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de container bij u is geleverd: inzamelkalender.hvcgroep.nl. Ook kunt u op uw smartphone of tablet de HVC afval-app downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop het afval wordt ingezameld en kunt u meldingen ontvangen welke afvalsoort die dag wordt opgehaald.

De container wordt eens in de vier weken geleegd.