Categorie: Inzameling GFT en papier

Nee, de inzameling van deze afvalstromen blijft zoals u gewend bent.