Het projectgebied Hofgeest ligt aan de noordzijde van Velserbroek. Het gebied bestaat uit twee delen aan weerszijde van de Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost. Om de woningbouw in plandeel Hofgeest Oost mogelijk te maken, wordt het sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst naar de Oostlaan. Ook voor rugbyclub The Smugglers komt ruimte op dit nieuwe sportcomplex. Op de plankaart, die ook op deze website staat, is het plangebied duidelijk te zien.