Ik wil geen extra minicontainers, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. De nieuwe wijze van inzameling kent met name een aanpassing in de inzameling van restafval. Door het gebruik van de minicontainer voor plastic/blik/drankpakken en eventueel voor papier, krijgt u voldoende ruimte in uw restafvalcontainer om de periode van vier weken door te kunnen komen. Of hoeft u niet wekelijks of vaker met een hele zware vuilniszak naar een verzamelcontainer bij u in de buurt te lopen. Zonder de extra minicontainers voor papier en plastic/blik/drankpakken wordt het voor u een lastige opgave om met uw afval om te gaan.

Waarom gaat de inzameling veranderen?

De afvalscheiding in de gemeente Velsen loopt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Oftewel, we doen het niet zo goed. Om bewoners te helpen met het scheiden van hun afval, willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom veranderen wij de wijze van inzameling. Hierbij wordt het makkelijk om aan huis afval gescheiden te houden, door het gebruik van minicontainers voor gft, papier en plastic/blik/drankpakken (plastic, blik en lege pakken).