Krijgen we niet veel meer last van afvaldumpingen als de ondergrondse containers op slot gaan?

Een ondergrondse container voor restafval is specifiek voor een bepaalde groep bewoners in die buurt. Het is niet de bedoeling dat anderen uit de gemeente of daarbuiten gebruik maken van de ondergrondse containers. Vandaar dat gekozen is voor een toegangssysteem, zo kunnen we beter garanderen dat de container voor u beschikbaar is.

Wanneer de containers afgesloten worden, zal het bijplaatsen van afval voor een korte periode toenemen, omdat bewoners met hun afvalzak voor een dichte container komen te staan, die voorheen nog gewoon vrij toegankelijk was.

Welk afval mag nou precies in welke container?

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. Op de website www.indegoedebak.nl vind u veel informatie over afval scheiden, wat in welke bak mag en aanvullende links naar overige websites over dit onderwerp.

Ik wil graag een kleiner formaat containers, kan dat?

Voor de nieuwe inzamelwijze krijgt iedereen een 240 liter minicontainer voor plastic/blik/drankpakken. Dit afval heeft erg veel volume dus vandaar het grote formaat container. Voor papier wordt standaard ook een 240 liter container aangeboden [wanneer u hier gebruik van wil maken]. Ervaring leert dat dit formaat voor de maandelijkse inzameling voldoende ruimte biedt.

Wanneer u een 1-persoonshuishouden bent kan het wenselijk zijn om een kleiner formaat container te gebruiken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC, zij helpen u graag verder.

Ik wil geen extra minicontainers, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. De nieuwe wijze van inzameling kent met name een aanpassing in de inzameling van restafval. Door het gebruik van de minicontainer voor plastic/blik/drankpakken en eventueel voor papier, krijgt u voldoende ruimte in uw restafvalcontainer om de periode van vier weken door te kunnen komen. Of hoeft u niet wekelijks of vaker met een hele zware vuilniszak naar een verzamelcontainer bij u in de buurt te lopen. Zonder de extra minicontainers voor papier en plastic/blik/drankpakken wordt het voor u een lastige opgave om met uw afval om te gaan.

Waarom gaat de inzameling veranderen?

De afvalscheiding in de gemeente Velsen loopt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Oftewel, we doen het niet zo goed. Om bewoners te helpen met het scheiden van hun afval, willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom veranderen wij de wijze van inzameling. Hierbij wordt het makkelijk om aan huis afval gescheiden te houden, door het gebruik van minicontainers voor gft, papier en plastic/blik/drankpakken (plastic, blik en lege pakken).