Evaluatie proef sluipverkeer Velsen-Noord

30 april 2024
Actueel nieuws

Veel inwoners van Velsen-Noord hebben al sinds lange tijd overlast van sluipverkeer. Om het sluipverkeer te beperken werd op proef een inrijverbod ingesteld op de Grote Hout- of Koningsweg. De evaluatie van de proef is afgerond en levert waardevolle informatie op.

Op de projectpagina Velsen-Noord op samenspelvelsen.nlexterne-link-icoon leest u meer over de resultaten van de verschillende onderzoeken tijdens de proef en de evaluatie. 

Hoe verder? 

De maatregelen worden nu verder uitgewerkt. Op basis van de uitwerking neemt het college een principebesluit over de invoering van het inrijverbod. Hierna kunnen belanghebbenden reageren op het voorgenomen besluit om een inrijverbod in te stellen voor de Grote Hout- of Koningsweg.