Wethouder Bram Diepstraten onthulde gisteren samen met Energiek Velsen de nieuwe elektrische deelauto van MyWheels bij het gemeentehuis van Velsen. Deze auto kan tijdens kantooruren gebruikt worden door medewerkers van gemeente Velsen, en na kantooruren door inwoners. Zo zet de gemeente weer een stap richting een duurzaam Velsen. 

De oplaadpaal van de auto staat aan de zijkant van het gemeentehuis. Via de website van MyWheels kunnen inwoners tijden reserveren om de auto te lenen. Leden van Energiek Velsen - zowel bestaande als nieuwe - krijgen korting bij gebruik van de elektrische deelauto. 

Schoon vervoer

Wethouder mobiliteit Bram Diepstraten: ‘Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Een onderdeel hiervan is dat we nadenken over schoon vervoer: voor onze inwoners, maar ook voor onze medewerkers. Samen met IJmond Bereikbaar proberen we medewerkers op een zo duurzaam mogelijke manier van A naar B te krijgen. Dit doen we onder andere door hen te stimuleren op de fiets naar het werk te komen en een NS Businesscard uit te lenen voor zakelijke ritten. Nu is daar dus nog een optie bijgekomen: de elektrische deelauto van MyWheels.’ Energiek Velsen denkt ook na hoe het concept van deelauto’s verder kan worden uitgerold voor inwoners in Velsen.

Auto nu hele dag beschikbaar voor inwoners

Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid werken de meeste medewerkers van gemeente Velsen nu thuis. Dit betekent dat er ook geen zakelijke ritten worden gemaakt door medewerkers. Daarom zal de auto nu, zolang iedereen thuiswerkt, 24/7 beschikbaar zijn voor inwoners. 

Energiek Velsen

Energiek Velsen is een energiecoöperatie binnen de gemeente. Samen met ruim 500 leden zet de organisatie zich in voor een duurzamer Velsen. Het bestuur is een groot voorstander van het gebruik van deelauto’s. Als inwoners interesse tonen in de deelauto’s zal Energiek Velsen nadenken over het verder uitrollen van het concept in de gemeente.

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Deelauto in Velsen